Bertine Knudsen

Værker

Som udgangspunkt for mine malerier opbygger jeg ofte en kaotisk bund af farver, linier, ornamenter og mønsteragtige gentagelser af former i tynde, transparente farvelag, hvor forskellige spor og ’irritationsmomenter’ kan forfølges, bearbejdes og således blive begyndelsen til et maleri.

Men på det seneste, hvor jeg er begyndt at indarbejde realistiske elementer i min abstrakte billedverden, som primært er opbygget omkring samspillet mellem farver, former, ornamenter, rytmiske gentagelser og lys, er der naturligt opstået behov for en mere nøjagtig, langsommelig, og pertentlig malemetode - uden kaotisk bund. Samtidig er behovet kommet for et ret omfattende skitsearbejde i planlægningen af farveholdningen og bearbejdningen af de realistiske elementer jeg lægger ind i maleriet.

Denne arbejdsform er helt ny og meget inspirerende for mig, idet en helt anden og omfattende ’stilleben-verden’ nu er dukket frem.

At male er for mig af største vigtighed og som tiden går, er det også blevet et spørgsmål om et ansvar og en forpligtigelse overfor mit maleri og den fortsatte udvikling og fortælling alle billedverdener er en del af.

Det handler om at fange lyset og dermed fortællingen om farvernes og formernes udstrækning og liv - deres indbyrdes afhængigheder i maleriet - og via transparens, både i konkret og overført betydning, at afspejle og fremhæve de mange lag tilværelsen består af.

Målet for mit arbejde er at opnå en selvfølgelighed i det unikke univers hvert enkelt maleri er udtryk for.

Bertine Knudsen

21. februar 2006


Galerie Horn - Kasbækvej 54 - 4913 Horslunde - Telefon: +45 49145602 - galeriehorn@mail.dk

Lars-B